Επικοινωνία

Eνίσχυση με συγκόλληση χαλυβδοελασμάτων σε σκυρόδεμα (beton plaque)

Η ενίσχυση με συγκόλληση χαλυβδοελασμάτων σε σκυρόδεμα ή αλλιώς beton plaque, είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αύξηση της αντοχής των δομικών στοιχείων των κατασκευών.