Επικοινωνία

Πρώην εργοστάσιο SOFTEX

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχίων από εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Ενίσχυση θεμελίωσης
Ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή (CFRP)
Κατασκευή έγχυτων σκυροδεμάτων
Μεταλλικές Κατασκευές

Πύργος Πειραιά

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχίων από εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Ενίσχυση θεμελίωσης
Ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή (CFRP)
Κατασκευή έγχυτων σκυροδεμάτων
Μεταλλικές Κατασκευές

Εμπορικό Κτίριο ΟΤΕ

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Κατασκευή νέων στοιχείων ενίσχυσης οπλισμένου σκυροδέματος
Αποκατάσταση βλαβών σκυροδέματος με επισκευαστικά κονιάματα
Εισπιέσεις τσιμεντοκονιαμάτων
Τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων, αγκυρίων, ντιζών και μεταλλικών ελασμάτων επί σκυροδέματος
Ενίσχυση φέροντος οργανισμού με μεταλλικές διατομές
Εφαρμογή συστημάτων σύνθετων υλικών (CFRP)

Εμπορικό Κτίριο Prodea Offices

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας, υποστυλωμάτων & δοκών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Ενίσχυση δοκών με ινοπλισμένα πολυμερή (CFRP)
Νέες μεταλλικές κατασκευές
Ειδικές θεμελιώσεις