Επικοινωνία

Πρώην εργοστάσιο SOFTEX

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχίων από εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Ενίσχυση θεμελίωσης
Ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή (CFRP)
Κατασκευή έγχυτων σκυροδεμάτων
Μεταλλικές Κατασκευές

Αναστήλωση διατηρητέου Λυκείου, Αθήνα

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης
• Ενίσχυση θεμελίωσης
• Νέες πλάκες από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Καινούρια κλιμακοστάσια
• Αρχιτεκτονικές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Ξενοδοχείο HILTON ATHENS

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και τοιχίων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Ενίσχυση θεμελίωσης

Αναστήλωση διατηρητέου Αριστοτέλους Μαρούσι

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης
• Ενίσχυση θεμελίωσης
• Νέες πλάκες από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Καινούρια κλιμακοστάσια
• Αρχιτεκτονικές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Αναστήλωση διατηρητέου Χυτήρογλου Α.Ε.

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας, υποστυλωμάτων, δοκών & πλακών με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Διάνοιξη οπών με ενίσχυση των ανοιγμάτων
• Ενίσχυση μεσοπατωμάτων με μεταλλικές δοκούς ΗΕΑ/ ΙΡΕ
• Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης
• Ενίσχυση θεμελίωσης
• Αρχιτεκτονικές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Ξενοδοχείο IKOS KOS

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Ενίσχυση θεμελίωσης

Πύργος Πειραιά

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχίων από εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Ενίσχυση θεμελίωσης
Ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή (CFRP)
Κατασκευή έγχυτων σκυροδεμάτων
Μεταλλικές Κατασκευές

Εμπορικό Κτίριο ΟΤΕ

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Κατασκευή νέων στοιχείων ενίσχυσης οπλισμένου σκυροδέματος
Αποκατάσταση βλαβών σκυροδέματος με επισκευαστικά κονιάματα
Εισπιέσεις τσιμεντοκονιαμάτων
Τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων, αγκυρίων, ντιζών και μεταλλικών ελασμάτων επί σκυροδέματος
Ενίσχυση φέροντος οργανισμού με μεταλλικές διατομές
Εφαρμογή συστημάτων σύνθετων υλικών (CFRP)

Εμπορικό Κτίριο Prodea Offices

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας, υποστυλωμάτων & δοκών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Ενίσχυση δοκών με ινοπλισμένα πολυμερή (CFRP)
Νέες μεταλλικές κατασκευές
Ειδικές θεμελιώσεις

Ξενοδοχείο SAY HOTEL ΚΕΦΑΛΑΡΙ

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
• Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
• Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
• Ενίσχυση θεμελίωσης

  • 1
  • 2