Επικοινωνία

Ξενοδοχείο HILTON ATHENS

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και τοιχίων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Ενίσχυση θεμελίωσης

Ξενοδοχείο IKOS KOS

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Ενίσχυση θεμελίωσης

Ξενοδοχείο SAY HOTEL ΚΕΦΑΛΑΡΙ

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
• Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
• Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
• Ενίσχυση θεμελίωσης

Ξενοδοχείο IKOS DASSIA ΚΕΡΚΥΡΑ

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
• Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
• Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
• Ενίσχυση θεμελίωσης

Ξενοδοχείο MOXY ΠΑΤΡΑ

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες : Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχίων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
Επέκταση υφιστάμενων εξωστών με μεταλλικά ελάσματα
Ενίσχυση θεμελίωσης
Κατασκευή νέων τοιχωμάτων ακαμψίας