Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου, κατατάσσονται στις  ακόλουθες κατηγορίες :

  • Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης
  • Ενίσχυση θεμελίωσης
  • Νέες πλάκες από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Καινούρια κλιμακοστάσια
  • Αρχιτεκτονικές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου, το θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετεί την μελλοντική χρήση του. Παράλληλα όμως, συνέβαλλε και στην αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΕΧΙΝΟΣ ΑΤΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
28/05/2021
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
22 ΜΗΝΕΣ
ΕΡΓΟ:
ANAΣΤΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ