Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας, υποστυλωμάτων, δοκών & πλακών με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Διάνοιξη οπών με ενίσχυση των ανοιγμάτων
  • Ενίσχυση μεσοπατωμάτων με μεταλλικές δοκούς ΗΕΑ/ ΙΡΕ
  • Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης
  • Ενίσχυση θεμελίωσης
  • Αρχιτεκτονικές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου, το θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετεί την μελλοντική χρήση του. Παράλληλα όμως, συνέβαλε και στην αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
13/3/2018
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ):
2010-2011, 2014-2015, 2016-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
3.200.000€
ΕΡΓΟ:
ANAΣΤΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49, ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ