Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

Κατασκευή νέων στοιχείων ενίσχυσης οπλισμένου σκυροδέματος

Αποκατάσταση βλαβών σκυροδέματος με επισκευαστικά κονιάματα

Εισπιέσεις τσιμεντοκονιαμάτων

Τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων, αγκυρίων, ντιζών και μεταλλικών ελασμάτων επί σκυροδέματος

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού με μεταλλικές διατομές

Εφαρμογή συστημάτων σύνθετων υλικών (CFRP)

 

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
16/3/2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
30 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
3.100.000€
ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΜΑ-ΝΥΜΑ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΤΗΣΙΩΝ – Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ