Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
  • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  • Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  • Ενίσχυση θεμελίωσης

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
A&M ARCHITECTS
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
4/3/2019
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
4 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
350.000€
ΕΡΓΟ:
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛ. ΧΩΡΟΥ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο. ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
Θ. ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 65 & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – Ο.Τ. 176, ΚΕΦΑΛΑΡΙ, ΚΗΦΙΣΙΑ