Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  •  Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχίων από εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
  •  Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  •  Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  •  Ενίσχυση θεμελίωσης
  •  Κατασκευή έγχυτων σκυροδεμάτων

Όλες οι επεμβάσεις, γίνονται με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωρακίζουν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
PIRAEUS TOWER Α.Ε. - DIMAND A.E.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
DIMAND A.E.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
16/3/2021
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
16 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
6.700.000€
ΕΡΓΟ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 25ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ 3 ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΧΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ