Επικοινωνία

Σύνθετα υλικά CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers)

Τα CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers) είναι σύνθετα υλικά που αποτελούνται από ινοταινίες από άνθρακα (carbon fibers) ενισχυμένες με πολυμερές υλικό, όπως εποξειδικές ρητίνες. Τα CFRP συνδυάζουν την υψηλή αντοχή και την ελαφρότητα των ινοταινιών άνθρακα με την ευκαμψία και την ανθεκτικότητα των πολυμερών υλικών…