Επικοινωνία

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα gunite ή dry-mix shotcrete

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι μια τεχνολογία κατασκευής σκυροδέματος που χρησιμοποιείται ευρέως σε κατασκευαστικά έργα. Αυτή η διαδικασία συνήθως αναφέρεται και ως “gunite” ή “dry-mix shotcrete” και χρησιμοποιείται για την εφαρμογή σκυροδέματος σε επιφάνειες ή κατασκευές…